Phần mềm quản lý thẻ

Phần mềm quản lý thẻ

Phần mềm quản lý thẻ

 

Sử dụng phần mềm quản lý thẻ là cách đơn giản, an toàn và hiệu quả.

 

 I.       Tính năng Phần mềm quản lý khách hàng thẻ thành viên

  • Quản lý khách hàng thân thiết

-      Quản lý danh sách khách hàng với nhiều tiêu chí quản lý khác nhau như: họ, tên, địa chỉ, độ tuổi, nghề nghiệp,…

-      Quản lý thẻ thành viên, thẻ tích điểm.

-      Cộng điểm cho khách hàng: ngày, số tiền khách hàng mua, số điểm tích lũy, ghi chú: dùng để ghi nhận các thông tin khác (dịch vụ khách hàng sử dụng,…)

-      Trừ điểm khách hàng: ngày, số điểm bị trừ, ghi chú: dùng để ghi nhận các thông tin khác (lý do trừ điểm,…)

  • Tính năng - Chính sách tích điểm:

-      Theo khoảng thời gian

-      Theo cửa hàng

-      Theo loại thẻ

-      Cho phép thiết lập công thức tính ra điểm tích lũy theo các giá trị:

+ Theo giá trị tổng hóa đơn

+ Theo số lần nạp tiền

+ Theo ngày sinh nhật

+ Theo ngày trong tuần

+ Theo giờ trong ngày

 

  •  Bảo mật

-      Hệ thống cho phép định nghĩa các nhóm người dùng. Chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể thể đăng nhập vào chương trình và thực hiện tính năng nào đó.

-      Phân quyền: xem, thêm, xóa, sửa, in cho từng nhóm người dùng trên từng tính năng cụ thể.

-      Người dùng có thể thuộc nhiều nhóm khác nhau. Người dùng chỉ sử dụng được các tính năng mà họ được phân quyền.

-      Mỗi chứng từ đều theo dõi các thông tin về người tạo, ngày tạo, người sửa cuối

 

  • Báo cáo

-      Nhiều báo cáo về CRM như: danh sách khách hàng sinh trong tháng, khảo sát khách hàng theo độ tổi, theo khu vực, theo nghề nghiệp, …

-      Các báo cáo liên quan đến khách hàng

Hệ thống quản lý thẻ

 

II.       Module phát sinh thêm

  • Tính năng trên điện thoại Android scan thẻ barcode trực tiếp từ điện thoại (không nhập bằng tay)

-      Cộng điểm: nhập số tiền à hệ thống tính ra số điểm cộng

-      Trừ điểm: nhập trực tiếp số điểm cần trừ

-      Xem số dư: xem số dư có trên thẻ

-      Báo cáo: xem báo cáo hôm nay user đăng nhập có số lượng cộng điểm bao nhiêu, trừ bao nhiêu…

 

  • SMS Marketing

-      Gửi tinh nhắn cho 1 hay một danh sách khách hàng

-      Quản lý nội dung tin nhắn

-      Theo dõi trạng thái tin nhắn đã gửi thành công, hay bị lỗi

-      Quản lý danh sách khách hàng. Cho phép import danh sách khách hàng từ file excel.

-      Định thời gian để tự động gửi tin nhắn cho khách hàng đã tạo trước đó.

 

  • Email Makerting

-      Gửi mail cho 1 hay một danh sách khách hàng

-      Quản lý nội dung mail

-      Quản lý danh sách khách hàng. Cho phép import danh sách khách hàng từ file excel.

 

Phần mềm quản lý thẻ

Khách hàng VIP
CALIFORNIA FITNESS & YOGA - Đối tác in thẻ nhựa tại Hồ Việt Phát
COCO LEAF- Đối tác in thẻ nhựa tại Hồ Việt Phát
DẦU ĂN TƯỜNG AN | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
AGRIBANK | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
BLIS NAIL & SPA | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
Tổng công ty Điện lực TP.HCM - EVNHCMC | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
VIETRAVEL | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
YAMAHA | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY PHAN KHANG | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
VIỄN THÔNG A | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
SAMSUNG | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
NHÀ HÀNG CHANG CHANG | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
FPT | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
VIETTEL | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
BIG C | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
GOLD SPORT MILLENIUM - Đối tác in thẻ nhựa tại Hồ Việt Phát
STSK INVESTMENT GROUP | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
VINA VISTA | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
KARAOKE BUM | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
LOGIGIA | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
SALLA HOTEL | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
RINCA CELIE | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát
PURITY NAIL & SPA | Đối Tác In Thẻ Nhựa tại Xưởng Sản Xuất Thẻ Nhựa Hồ Việt Phát

Chat với Hồ Việt Phát  Hỗ trợ khách hàng 24/7: 0798 333 338

Top