Phần mềm quản lý thẻ

Phần mềm quản lý thẻ

Phần mềm quản lý thẻ

 

Sử dụng phần mềm quản lý thẻ là cách đơn giản, an toàn và hiệu quả.

 

 I.       Tính năng Phần mềm quản lý khách hàng thẻ thành viên

  • Quản lý khách hàng thân thiết

-      Quản lý danh sách khách hàng với nhiều tiêu chí quản lý khác nhau như: họ, tên, địa chỉ, độ tuổi, nghề nghiệp,…

-      Quản lý thẻ thành viên, thẻ tích điểm.

-      Cộng điểm cho khách hàng: ngày, số tiền khách hàng mua, số điểm tích lũy, ghi chú: dùng để ghi nhận các thông tin khác (dịch vụ khách hàng sử dụng,…)

-      Trừ điểm khách hàng: ngày, số điểm bị trừ, ghi chú: dùng để ghi nhận các thông tin khác (lý do trừ điểm,…)

  • Tính năng - Chính sách tích điểm:

-      Theo khoảng thời gian

-      Theo cửa hàng

-      Theo loại thẻ

-      Cho phép thiết lập công thức tính ra điểm tích lũy theo các giá trị:

+ Theo giá trị tổng hóa đơn

+ Theo số lần nạp tiền

+ Theo ngày sinh nhật

+ Theo ngày trong tuần

+ Theo giờ trong ngày

 

  •  Bảo mật

-      Hệ thống cho phép định nghĩa các nhóm người dùng. Chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể thể đăng nhập vào chương trình và thực hiện tính năng nào đó.

-      Phân quyền: xem, thêm, xóa, sửa, in cho từng nhóm người dùng trên từng tính năng cụ thể.

-      Người dùng có thể thuộc nhiều nhóm khác nhau. Người dùng chỉ sử dụng được các tính năng mà họ được phân quyền.

-      Mỗi chứng từ đều theo dõi các thông tin về người tạo, ngày tạo, người sửa cuối

 

  • Báo cáo

-      Nhiều báo cáo về CRM như: danh sách khách hàng sinh trong tháng, khảo sát khách hàng theo độ tổi, theo khu vực, theo nghề nghiệp, …

-      Các báo cáo liên quan đến khách hàng

Hệ thống quản lý thẻ

 

II.       Module phát sinh thêm

  • Tính năng trên điện thoại Android scan thẻ barcode trực tiếp từ điện thoại (không nhập bằng tay)

-      Cộng điểm: nhập số tiền à hệ thống tính ra số điểm cộng

-      Trừ điểm: nhập trực tiếp số điểm cần trừ

-      Xem số dư: xem số dư có trên thẻ

-      Báo cáo: xem báo cáo hôm nay user đăng nhập có số lượng cộng điểm bao nhiêu, trừ bao nhiêu…

 

  • SMS Marketing

-      Gửi tinh nhắn cho 1 hay một danh sách khách hàng

-      Quản lý nội dung tin nhắn

-      Theo dõi trạng thái tin nhắn đã gửi thành công, hay bị lỗi

-      Quản lý danh sách khách hàng. Cho phép import danh sách khách hàng từ file excel.

-      Định thời gian để tự động gửi tin nhắn cho khách hàng đã tạo trước đó.

 

  • Email Makerting

-      Gửi mail cho 1 hay một danh sách khách hàng

-      Quản lý nội dung mail

-      Quản lý danh sách khách hàng. Cho phép import danh sách khách hàng từ file excel.

 

Phần mềm quản lý thẻ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

Fanpage

Khách hàng VIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Top